Categories
Price Range
Manufacturers
Themes
  Home > Products > 005- LCD Display & Touch Screen > Blue LCD Display 16X2 - LCD 1602 Character LCD Module Arduino PIC
  Blue LCD Display 16X2 - LCD 1602 Character LCD Module Arduino PIC
  enlarge

  33 Sold

  Blue LCD Display 16X2 - LCD 1602 Character LCD Module Arduino PIC

  Rating: 0 out of 100 - based on 0 review(s) | Write Review |
  RM7.90  
  Item details
  SKU: 005-006

  Stock: Stock available

  Brand: 005- LCD Display & Touch Screen
    Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

  Paparan LCD 16×2 boleh dikawal menggunakan dua mod iaitu mod 4 bit atau mod 8 bit. Mod 4 bit memerlukan tujuh pin dari papan Arduino Uno, manakala mod 8 bit memerlukan 11 pin dari papan Arduino Uno. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan mod 4 bit. Kebiasaanya mod 4 bit akan digunakan, ini kerana ianya dapat menjimatkan penggunaan pin pada papan Arduino Uno selain tidak mempunyai perbezaan fungsi jika dibandingkan dengan mod 8 bit. Apa yang boleh dilakukan dalam mod 8 bit juga boleh dilakukan dalam mod 4 bit.

  LCD 16×2 ini menggunakan sambungan yang bersifat selari ke pin nya. Berikut adalah penerangan bagi setiap pin yang terdapat pada paparan LCD 16×2 ini :

  + PIN bekalan kuasa (Vss / Vcc): Membekalkan bekalan kuasa dan menghidupkan paparan LCD.
  + Pin Kontras (Vo): Mengawal kontras paparan LCD.
  + Pin RS : Mengawal LCD samaada di dalam mod arahan atau mod menulis.
  + Pin baca atau tulis (R/W) : Disambungkan ke GND papan Arduino Uno bagi menetapkan ke mod menulis.
  + Pin E : Mengarahkan cip paparan LCD untuk mengambil data pada pin.
  + 8 pin data (D0-D7): Data yang ingin ditulis kepada cip paparan LCD.
  + Lampu latar (A / K) pin: Membekalkan bekalan kuasa bagi menghidupkan lampu latar paparan LCD.

  Baca lebih lanjut di sini : Arduino Bagaimana Untuk Menggunakan Paparan LCD 16×2 Dalam Mod 4 Bit

  Baca lebih lanjut di : Arduino Mengawal Kontras Paparan LCD 16×2 Menggunakan Perintang Boleh Laras

  Baca lebih lanjut di : Raspberry Pi Bagaimana Untuk Menggunakan Paparan LCD 16x2

  Dokumen : LCD 16x2 Datasheet

  Sambungan Litar

  Siapkan litar di atas, buka perisian Arduino IDE dan muat naik kod di bawah ke dalam papan Arduino Uno. Selepas selesai memuat naik kod, anda akan lihat Hello World! terpapar pada baris pertama paparan LCD dan NADI Eleczone terpapar pada baris kedua paparan LCD. Perkataan tersebut akan seperti hilang dan muncul tetapi sebenarnya perkataan tersebut berada di situ. Kesan ini disebabkan arahan analogwrite menurun dan menaikkan kontras pada paparan LCD.

  Kod Arduino

  /* Programmer : Muhammad Ilyasaa Bin Abdul Rahman
   * More info at https://www.nadieleczone.com.my
   */
  
  #include <LiquidCrystal.h>
  
  const int rs = 6, en = 7, d4 = 8, d5 = 9, d6 = 10, d7 = 11;
  LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
  
  void setup() 
  {
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("Hello World!");
  }
  
  void loop() 
  {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("NADI Eleczone");
  
    for(int i=0; i<255 ; i++)
    {
      analogWrite(5, i);
      delay(10);    
    }  
  }