Categories
Price Range
Manufacturers
Themes
  Home > Products > 017- LED > LED Traffic Light Module - 5V Lighting Module Arduino Raspberry Pi
  LED Traffic Light Module - 5V Lighting Module Arduino Raspberry Pi
  enlarge

  108 Sold

  LED Traffic Light Module - 5V Lighting Module Arduino Raspberry Pi

  Rating: 0 out of 100 - based on 0 review(s) | Write Review |
  RM2.90  
  Item details
  SKU: 017-030

  Stock: Stock available

  Brand: 017- LED
    Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

  LED Traffic Light Module - 5V Lighting Module Arduino Raspberry Pi,  adalah modul LED yang direka berbentuk seperti lampu isyarat jalan. Sesuai untuk dijadikan bahan prototaip projek kerana saiznya yang kecil. Boleh digunakan bersama sama papan Arduino, Raspberry Pi dan papan papan elektronik lain.

  Modul ini juga amat sesuai digunakan bersama sama set RBT (Reka Bentuk Teknologi) yang dikeluarkan oleh kami di Arduino Koding Kits For Beginner Versi Ringkas.

  Litar Sambungan

  Kod Arduino

  #define TIANG_BARAT__MERAH 4
  #define TIANG_BARAT_KUNING 3
  #define TIANG_BARAT__HIJAU 2
  
  #define TIANG_SELATAN__MERAH 7
  #define TIANG_SELATAN_KUNING 6
  #define TIANG_SELATAN__HIJAU 5
  
  #define TIANG_TIMUR__MERAH 8
  #define TIANG_TIMUR_KUNING 9
  #define TIANG_TIMUR__HIJAU 10
  
  #define TIANG_UTARA__MERAH 11
  #define TIANG_UTARA_KUNING 12
  #define TIANG_UTARA__HIJAU 13
  
  #define DELAY_LAMA  2000
  #define DELAY_SEBENTAR 500
  
  void setup() 
  {
    pinMode(TIANG_BARAT__MERAH,   OUTPUT);   pinMode(TIANG_BARAT_KUNING,   OUTPUT); pinMode(TIANG_BARAT__HIJAU,   OUTPUT); 
    pinMode(TIANG_SELATAN__MERAH, OUTPUT);   pinMode(TIANG_SELATAN_KUNING, OUTPUT); pinMode(TIANG_SELATAN__HIJAU, OUTPUT);
    pinMode(TIANG_TIMUR__MERAH,   OUTPUT);   pinMode(TIANG_TIMUR_KUNING,   OUTPUT); pinMode(TIANG_TIMUR__HIJAU,   OUTPUT);
    pinMode(TIANG_UTARA__MERAH,   OUTPUT);   pinMode(TIANG_UTARA_KUNING,   OUTPUT); pinMode(TIANG_UTARA__HIJAU,   OUTPUT);
  }
  
  void loop() 
  {
    //Lampu Barat Hijau
    digitalWrite(TIANG_BARAT__MERAH,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT__HIJAU,   HIGH);
    digitalWrite(TIANG_SELATAN__MERAH, HIGH); digitalWrite(TIANG_SELATAN_KUNING, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN__HIJAU, LOW);
    digitalWrite(TIANG_TIMUR__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_TIMUR_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_UTARA__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_UTARA_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA__HIJAU,   LOW); delay(DELAY_LAMA);
  
    //Lampu Barat Kuning
    digitalWrite(TIANG_BARAT__MERAH,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT_KUNING,   HIGH); digitalWrite(TIANG_BARAT__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_SELATAN__MERAH, HIGH); digitalWrite(TIANG_SELATAN_KUNING, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN__HIJAU, LOW);
    digitalWrite(TIANG_TIMUR__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_TIMUR_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_UTARA__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_UTARA_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA__HIJAU,   LOW); delay(DELAY_SEBENTAR);
  
    //Lampu Selatan Hijau
    digitalWrite(TIANG_BARAT__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_BARAT_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_SELATAN__MERAH, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN_KUNING, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN__HIJAU, HIGH);
    digitalWrite(TIANG_TIMUR__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_TIMUR_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_UTARA__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_UTARA_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA__HIJAU,   LOW); delay(DELAY_LAMA);  
  
    //Lampu Selatan Kuning
    digitalWrite(TIANG_BARAT__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_BARAT_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_SELATAN__MERAH, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN_KUNING, HIGH); digitalWrite(TIANG_SELATAN__HIJAU, LOW);
    digitalWrite(TIANG_TIMUR__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_TIMUR_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_UTARA__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_UTARA_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA__HIJAU,   LOW); delay(DELAY_SEBENTAR);    
  
    //Lampu Timur Hijau
    digitalWrite(TIANG_BARAT__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_BARAT_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_SELATAN__MERAH, HIGH); digitalWrite(TIANG_SELATAN_KUNING, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN__HIJAU, LOW);
    digitalWrite(TIANG_TIMUR__MERAH,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR__HIJAU,   HIGH);
    digitalWrite(TIANG_UTARA__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_UTARA_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA__HIJAU,   LOW); delay(DELAY_LAMA);    
  
    //Lampu Timur Kuning
    digitalWrite(TIANG_BARAT__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_BARAT_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_SELATAN__MERAH, HIGH); digitalWrite(TIANG_SELATAN_KUNING, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN__HIJAU, LOW);
    digitalWrite(TIANG_TIMUR__MERAH,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR_KUNING,   HIGH); digitalWrite(TIANG_TIMUR__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_UTARA__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_UTARA_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA__HIJAU,   LOW); delay(DELAY_SEBENTAR);       
  
    //Lampu Utara Hijau
    digitalWrite(TIANG_BARAT__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_BARAT_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_SELATAN__MERAH, HIGH); digitalWrite(TIANG_SELATAN_KUNING, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN__HIJAU, LOW);
    digitalWrite(TIANG_TIMUR__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_TIMUR_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_UTARA__MERAH,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA__HIJAU,   HIGH); delay(DELAY_LAMA);      
  
    //Lampu Utara Kuning
    digitalWrite(TIANG_BARAT__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_BARAT_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_BARAT__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_SELATAN__MERAH, HIGH); digitalWrite(TIANG_SELATAN_KUNING, LOW);  digitalWrite(TIANG_SELATAN__HIJAU, LOW);
    digitalWrite(TIANG_TIMUR__MERAH,   HIGH); digitalWrite(TIANG_TIMUR_KUNING,   LOW);  digitalWrite(TIANG_TIMUR__HIJAU,   LOW);
    digitalWrite(TIANG_UTARA__MERAH,   LOW);  digitalWrite(TIANG_UTARA_KUNING,   HIGH); digitalWrite(TIANG_UTARA__HIJAU,   LOW); delay(DELAY_SEBENTAR); 
  }
  
  

  Video Youtube