Categories
Price Range
Manufacturers
Themes
  Home > Products > 021- Wireless > NEO6M GPS Module - GYNEO6MV2 With Antenna GY NEO 6M V2 Arduino PIC
  NEO6M GPS Module - GYNEO6MV2 With Antenna GY NEO 6M V2 Arduino PIC
  enlarge

  11 Sold

  NEO6M GPS Module - GYNEO6MV2 With Antenna GY NEO 6M V2 Arduino PIC

  Rating: 0 out of 100 - based on 0 review(s) | Write Review |
  RM34.00  
  Item details
  SKU: 021-021

  Stock: Out of stock

  Brand: 021- Wireless
    Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

  NEO6M GPS Module. Modul GPS ini akan secara automatik mendapatkan kedudukan atau maklumat GPS seperti titik latitud, longitud serta masa melalui pin komunikasi siri.

  Baca lebih lanjut di Arduino Bagaimana Untuk Menggunakan Modul NEO6M GPS.

  Tutorial Raspberry Pi boleh didapati di laman Tutorial NADI Eleczone.

  Penerangan :

  • Mod komunikasi : TTL dan bersesuaian digunakan dengan sistem 3.3V atau 5V
  • Bekalan kuasa : DC 2.7V ke 5V
  • Masa yang diperlukan oleh GPS untuk stabil : 27 saat 
  • Ketepatan kedudukan : 5 meter
  • Baudrate : 9600
  • Kawasan penggunaan : Kawasan luar yang terdedah kepada langit.
  • Tips untuk mendapatkan bacaan : Penggunaan pada cuaca yang kurang berawan dan modul GPS harus dalam keadaan bergerak bagi membolehkan modul GPS mengunci kedudukan satelit. Kedudukan di dalam kawasan tertutup dan statik (tidak bergerak) tidak membolehkan modul GPS untuk mendapatkan bacaan.

  Sambungan Litar :

  • VCC : Disambung ke 5V
  • GND : Disambung ke GND
  • TXD : Disambung ke Mikropengawal RX / Arduino RX
  • RXD : Tidak disambung ke mana mana pin

  Library Arduino : TinyGPSPlus

  Kod Arduino

  /* Programmer : Muhammad Ilyasaa Bin Abdul Rahman
   * More info at https://www.nadieleczone.com.my
   */
  
  #include <TinyGPS++.h>
  #include <SoftwareSerial.h>
  
  static const int RXPin = 2, TXPin = 3;
  static const uint32_t GPSBaud = 9600;
  
  TinyGPSPlus gps;
  
  SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin);
  
  void setup()
  {
    Serial.begin(9600);
    gpsSerial.begin(GPSBaud);
  
    Serial.println(F("GPS Testing"));
  }
  
  void loop()
  {
    while (gpsSerial.available() > 0)
    {
      if (gps.encode(gpsSerial.read()))
      {
        displayInfo();
      }
    }
  
    if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
    {
      Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
      while(true);
    }
  }
  
  void displayInfo()
  {
    Serial.print(F("Location: ")); 
    if (gps.location.isValid())
    {
      Serial.print(gps.location.lat(), 6);
      Serial.print(F(","));
      Serial.print(gps.location.lng(), 6);
    }
    else
    {
      Serial.print(F("INVALID"));
    }
  
    Serial.print(F("  Date/Time: "));
    if (gps.date.isValid())
    {
      Serial.print(gps.date.month());
      Serial.print(F("/"));
      Serial.print(gps.date.day());
      Serial.print(F("/"));
      Serial.print(gps.date.year());
    }
    else
    {
      Serial.print(F("INVALID"));
    }
  
    Serial.print(F(" "));
    if (gps.time.isValid())
    {
      if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
      Serial.print(gps.time.hour());
      Serial.print(F(":"));
      if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
      Serial.print(gps.time.minute());
      Serial.print(F(":"));
      if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
      Serial.print(gps.time.second());
      Serial.print(F("."));
      if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
      Serial.print(gps.time.centisecond());
    }
    else
    {
      Serial.print(F("INVALID"));
    }
  
    Serial.println();
  }