Categories
Price Range
Manufacturers
Themes
  Home > Products > 005- LCD Display & Touch Screen > Serial Interface Module - IIC I2C LCD Display 1602 2004 Board Arduino
  Serial Interface Module - IIC I2C LCD Display 1602 2004 Board Arduino
  enlarge

  16 Sold

  Serial Interface Module - IIC I2C LCD Display 1602 2004 Board Arduino

  Rating: 0 out of 100 - based on 0 review(s) | Write Review |
  RM3.50  
  Item details
  SKU: 005-009

  Stock: Stock available

  Brand: 005- LCD Display & Touch Screen
    Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

  Dengan modul I2C ini, kita akan dapat menyambung LCD kepada papan Arduino dengan hanya menggunakan dua pin iaitu pin SDL dan pin SDA. Modul I2C yang direka untuk diletakkan di belakang paparan LCD I2C mempunyai komponen perintang boleh laras yang dibina untuk memudahkan pelarasan kontras pada paparan LCD.

  Baca lebih lanjut di sini : Arduino Bagaimana Untuk Menggunakan Paparan LCD 12C

  DIY Projek menggunakan LCD i2C : Arduino Mengawal 8 LCD Menggunakan 2 Pin

  DIY Projek menggunakan LCD i2C : Kit Pembelajaran Kod Warna Perintang Dan Ohm Meter

  Tutorial Raspberry Pi boleh didapati di laman Tutorial NADI Eleczone.

  Arduino Library : Arduino-LiquidCrystal-I2C-library

  Sambungan Litar

  Modul I2C didatangkan dengan alamat 0x27 atau 0x3F. Jika kod Arduino di bawah tidak berfungsi, cuba tukarkan alamat modul I2C pada kod di bawah dari 0x27 kepada 0x3F. Jika litar dipasang dengan betul dan kod berjaya dimuat naik ke papan arduino, anda akan melihat paparan LCD memaparkan "NADI Eleczone" pada baris pertama dan melihat timer 1 saat pada baris kedua. Jangan lupa untuk melaraskan kontras paparan LCD ke tahap yang sesuai.

  Kod Arduino

  /* Programmer : Muhammad Ilyasaa Bin Abdul Rahman
   * More info at https://www.nadieleczone.com.my
   */
   
  #include <Wire.h> 
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
    
  void setup() 
  {
    // initialize the LCD
    lcd.begin();
  
    // Turn on the blacklight and print a message.
    lcd.backlight();
  
    lcd.print("NADI Eleczone"); 
  }
  
  void loop() 
  {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(millis() / 1000);     
  }